Absentie en Verlof

Ziekmelden

Het ziekmelden van uw kind kan uitsluitend via het e-mailadres verzuim@deapollo.nl. Gelieve vóór aanvang van het eerste lesuur om 9:00 uur.

  • Vermeld duidelijk de voor- en achternaam en klas van uw kind.
  • U moet uw kind per dag opnieuw ziekmelden, tot hij/zij weer beter is.

Medische afspraken

Medische afspraken dienen buiten lestijd gepland te worden. Indien dit niet mogelijk is, dient de afspraak per mail gemeld te worden via verzuim@deapollo.nl.

  • Vermeld duidelijk de reden, de voor- en achternaam van uw kind
  • Benoem welke specifieke lesuren het kind afwezig zal zijn.

Verzuimcoördinator:

Contact met de verzuimcoördinator kan telefonisch via het hoofdnummer (020-6448357). U kiest in het keuzemenu optie 1.

U kunt ook een e-mail sturen naar verzuim@deapollo.nl.

Ziek naar huis

Indien een leerling zich tijdens de lesdag op school ziek wil melden, moet dit bij de leerjaarcoördinator. Wanneer deze er niet is, verloopt het via verzuimcoördinator. Er wordt telefonisch contact gezocht met ouders. Wanneer de ouders niet bereikbaar zijn, moet de leerling op school blijven.

Verlof

Verlof kan alleen aangevraagd worden middels het daarvoor bestemde formulier, dat u hieronder kunt downloaden. Leerlingen of hun ouders/verzorgers kunnen het formulier ook ophalen bij de receptie. Het formulier dient u ingevuld in te leveren ter attentie van de directeur. De directeur zal, eventueel in overleg met de teamleider of met de leerplichtambtenaar, het verlof toekennen dan wel afwijzen. Wij volgen hierin de richtlijnen van leerplicht. De directeur bericht hier schriftelijk over naar ouders en draagt er zorg voor dat het besluit in Magister wordt geplaatst.

Hieronder treft u de links naar de verlofformulieren aan. U kunt het ingevulde formulier per e-mail versturen naar verzuim@deapollo.nl of uitprinten, en op school af (laten) geven.

Let op: aanvragen dienen 8 weken van tevoren te worden ingediend. De school kan bij het te laat indienen geen (tijdig) akkoord geven waardoor een leerling ongeoorloofd verzuim heeft.

Formulier verlofaanvraag gewichtige omstandigheden

Formulier aanvraag extra vakantieverlof

Alle informatie over verzuim en verlof is ook terug te vinden in het Verzuimprotocol van de Apollo

Scroll naar boven