Vensters voor verantwoording

In het project Vensters voor Verantwoording maken scholen in het voortgezet onderwijs afspraken op welke wijze zij de schoolprestaties via hun website presenteren en die vergelijken met andere scholen. Dit doen zij aan de hand van twintig indicatoren onderverdeeld bij: algemeen, resultaten, onderwijsbeleid, kwaliteit en bedrijfsvoering.

Doel van het project is kwaliteitsstandaarden te ontwikkelen en de mogelijkheid schoolresultaten met elkaar te vergelijken. Verticale verantwoording Statistik Nachhilfe (o.a. inspectie) en horizontale verantwoording (o.a. ouders, basisscholen, gemeente) worden met elkaar verbonden.

Ga naar scholen op de kaart De Apollo

Scroll naar boven